RAPORT AL COMISIEI METODICE A INV. PE SEM.I

In jos

RAPORT AL COMISIEI METODICE A INV. PE SEM.I

Mesaj  Marta Panzaru la data de Lun Apr 14, 2008 8:48 pm

ȘCOALA “SFÂNTUL VOIEVOD STEFAN CEL MARE”-ONEȘTI
ANALIZA ACTIVITĂȚII COMISIEI METODICE A ÎNVĂȚĂTORILOR PE SEMESTRUL I AL ANULUI ȘCOLAR 2007/2008

În cursul semestrului I al anului școlar în curs, membrii comisiei metodice a învățătorilor din școala noastră au desfășurat o bogată activitate atât în școală cât și în afara acesteia.
Astfel,în cadrul școlii,s-au desfășurat ședințele conform graficului ,s-a dezbătut tematica stabilită,s-au purtat discuții referitoare la noutățile în specialitate,s-au alte știri din partea I.S.J.BACĂU.
În prima ședință a comisiei metodice după analiza activității din anul școlar precedent, au fost propuse spre dezbatere de către înv. Marta Pâazaru,responsabila comisiei învățătorilor, mai multe teme .Învățătorii s-au grupat și și-au ales temele în vederea întocmirii referatelor. S-au purtat discuții referitoare la folosirea auxiliarelor, la rolul lor în buna derulare a procesului instructiv- educativ.
La fiecare ședință, pe lângă dezbaterea temei din planul managerial, ne-am propus prezentarea noutăților transmise de la Comunitatea Învățătorilor în care o parte dintre noi suntem înscriși.Desigur că acest lucru îl facem permanent dar la ședințe discutăm pe larg toate problemele. Nu lipsesc nici planul de lecție model,nici mici perle ale elevilor, nici planurile de viitor, nici momentele de relaxare.
Pe lângă acestea s-au ridicat și probleme pe care le întâlnim în viața de zi cu zi la catedră,dificultăți întâlnite la clasă în cadrul procesului instructiv-educativ,în înțelegerea de către elevi a noțiunilor nou predate,în folosirea , fișelor de muncă independentă,în tratarea diferențiată a elevilor,precum și în integrarea celor veniți de la Școala Nr.6.
Cadrele didactice au întocmit referate conform tematicii,cu multă minuțiozitate,bine documentate științific, cu exemple practice,referate în
care au ținut să împărtășească colegilor din experiența acumulată în timp și
din exemplele de care s-au izbit.
Având o bază metodologică clară activitatea s-a dovedit a fi eficientă prin acțiuni permanente care au asigurat împletirea fructuoasă a formelor individuale cu cele colective, au avut o ambianță corespunzătoare și un caracter deschis, au promovat acțiuni de confruntare de opinii în promovarea noului.
Toate cadrele au încercat prin activitatea metodică desfășurată să pună în circulație idei și experiențe noi pe care apoi să le aplice în practică.
Pentru eficientizarea și creșterea calității activității didactico-metodice ne-am propus și respectat următoarele obiective:
- extinderea capacității de adaptare la dinamica schimbărilor ce se produc în domeniul educației;
- stimularea activității în planul conceperii și coordonării domeniului didactic;
- intensificarea exercițiului creator și de relaționare/comunicare/cooperare /colaborare în domeniul pedagogic;
- utilizarea adecvată a unor tipuri variate de itemi și descriptori de performanță;
- eficientizarea demersului didactic;
- dezvoltarea competențelor prin: abilități de comunicare, scriere, calcul, informatizare, gândire critică, lucru în echipă, adaptarea la situații noi;
- elaborarea și popularizarea materialelor metodice;
- utilizarea metodelor și strategiilor moderne în procesul de învățare/evaluare;
- asigurarea calității în educație;
- curriculum evidențiat/diferențiat;
- valorificarea experienței pozitive;
- activități cu elevii cu CES ;
- parteneriatul școală-familie;
- afirmarea ,,dimensiunii europene”în formarea continuă;
- facilitatea schimbului de eficiență didactică,prezentarea informației prelucrate,oferirea metodelor didactice eficiente.
Formarea continuă a personalului didactic constituie un segment important al activității metodice la nivelul unității de învățământ .Formele de organizare sunt diverse: perfecționarea curentă prin activități metodico-științifice și psihopedagogice,concretizate prin: sesiuni de comunicări; simpozioane, stagii periodice de informare științifică; forme de perfecționare prin corespondență; cursuri pentru completarea studiilor organizate de instituțiile de învățământ superior etc.
O parte din învățătorii scolii au desfășurat activități comune cu elevii de la Liceul “Ion Creangă” din Chișinău în cadrul parteneriatului cu Colegiul Dimitrie Cantemir,precum și un frumos spectacol artistic cu ocazia primirii invitaților. Unii din elevii moldoveni au fost cazați de elevii școlii noastre care s-au dovedit a fi gazde primitoare .Urmează să mergem și noi la Chișinău..
Toți învățătorii au colaborat cu Asociația comunitară „ACASĂ LA BISERICĂ”reușind să facă mare bucurie cu ocazia sărbătorilor de iarnă copiiilor săraci de pe lângă BISERICA SF. NICOLAE.
O mare realizare a cated rei învățătorilor a fost lansarea primului nr. a revistei pentru copii și părinți „Ștefăniță”, moment marcat printr-o manifestare artistică și popularizat de presa locală. Activitatea colectivului de redacție a continuat concluzionându-se în apariția unei ediții speciale de Crăciun și cooptarea de colaboratori.
Participând la simpozionul internațional „Visul unei nopți de iarnă” organizat la Maieru –Bistrița Năsăud la secțiunea reviste școlare , inițiatoarea proiectului, înv. Marta Panzaru a obținut premiul II.
Colaborăm permanent și cu revistele pentru elevi „Doxi” și „Universul meu”.
Cadrele din școala au participat la cursuri de formare continuă cum ar fi INIȚIERE ÎN I.T. ȘI AEL,STRATEGII DE APLICARE A NOULUI DOOM,ABILITAREA CORPULUI DE METODIȘTI,PROGRAMUL DE PREGĂTIRE „CHARACTER FIRST”.
Participarea la proiectele educaționale în colaborare cu Biblioteca Municipală „Radu Rosseti”, Grădinita cu prog. Prelungit nr.12, Caminul nr 13 , Grădinița Sf. Paul,Școala cu cls I-VIII Paltinu- Suceava, Liești- Galați.ne-au întregit activitatea
Activități educative ca: serbări școlare,întâlniri cu colective de elevi din școală și din afara școlii în vederea schimbului de experiență,ședinte comune cu părinții și elevii, comemorări, vizite la bibliotecă, muzee, grădina zoologică,depuneri de coroane la monumentul eroilor, organizarea de expoziții pe diferite teme,concursuri între clase pe teme de circulație sau sanitare, organizarea de biblioteci la nivelul claselor, participări ale elevilor la concursuri de crație plastică, artistico-literare etc .au fost desfășurate de mai toate colectivele de elevi de la ciclul primar.
Colaborarea cadrelor cu autoritățile locale, presa, televiziunea locală ONE_TV care a difuzat pe postul local serbări școlare filmate la școala noastră,cu Casa de Cultură fac parte tot din activitatea noastră.
Am putea să adăugăm participarea cadrelor la simpozioane naționale și internaționale cu diferite teme:Comunicarea-Altfel, Optimizarea Procesului de Învățământ, Asigurarea Calității între Deziderat și necesitate și, nu în ultimul rând ,organizarea în școala noastră a ședinței Cercului Pedagogic din 3011.2007,când ne-am dovedit calitățile de bune gazde șibuni organizatori.
Catalogăm ca fiind rodnică activitatea din semestrul I și ne propunem aceeași seriozitate în muncă și în acest semestru.
Înv.Marta Pânzaru
avatar
Marta Panzaru

feminin
Numarul mesajelor : 16
Varsta : 49
Localizare : ONESTI
Data de inscriere : 19/03/2008

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

Sus


 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum