RAPORT SCRIS-PENTRU CEI INTERESATI

In jos

RAPORT SCRIS-PENTRU CEI INTERESATI

Mesaj  Marta Panzaru la data de Lun Apr 14, 2008 8:59 pm

Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului
Inspectoratul Școlar al Județului Bacău
Centrul de perfecționare Universitatea Bacău
RAPORT SCRIS

încheiat la inspecția specială curentă nr. 1 în vederea acordării
GRADULUI DIDACTIC I / SERIA 2010
Numele și prenumele cadrului didactic inspectat :
Funcția didactică , specialitatea : ÎNVĂȚĂTOARE
Unitatea de învățământ : Școala cu clasele I – VIII , comuna
Data efectuării inspecției :
Cine a efectuat inspecția
metodist al I.S.J. Bacău în baza Deciziei

CONSTATĂRI ȘI APRECIERI
La asistarea activităților am fost însoțită de doamna director prof Am verificat documentele specifice managementului clasei : catalog , planificarea calendaristică și pe unități de învățare , proiecte didactice , caietul învățătorului , portofoliul învățătorului și ale elevilor , caietele acestora .
Am constatat că doamna învățătoare cunoaște noutățile în specialitate , modalitățile actuale privind proiectarea , desfășurarea și evaluarea activităților didactice .
Manifestă interes , minuțiozitate , acuratețe în completarea documentelor , înscrisurile din catalog dovedesc ritmicitatea notării elevilor .

1. ACTIVITATEA DIDACTICĂ
a). Activități verificate :
Limba și literatura română – Primăvara – consolidare ;
Limba și literatura română – Sunetul și litera. Vocale și consoane –
consolidare ;
Matematica – Figuri geometrice – însușire de noi cunoștințe ;
Abilități practice – Activități cu materiale – hârtia, „ Puișori din figuri
geometrice ” – formare de priceperi și deprinderi .


b). Proiectarea activităților
Proiectarea activităților s-a realizat în concordanță cu prevederile curricumului național pentru clasa a – II - a , folosind resurse bibliografice oficiale , pedagogice ,
metodico – didactice . S-a urmărit în permanență corelația dintre obiectivele cadru , cu cele de referință și cu cele operaționale grupate în cognitive , afective și psiho – motorii , cu conținuturile învățării , strategiile didactice adecvate procesului de predare – învățare – evaluare , strategii bine selectate și folosite cu succes pe parcursul demersului didactic , asemeni diverselor mijloace de învățământ .
Au fost respectate criteriile psihopedagogice , logica didactică și științifică a fiecărei discipline de învățământ .
Derularea scenariilor didactice propuse a fost minuțios pregătită selectând corect itemii de evaluare și sarcinile de învățare din cadrul retenției și transferului de cunoștințe .

c). Desfășurarea lecțiilor
Comportarea didactică creatoare în conducerea demersului didactic , conținuturile prevăzute în programa bine ordonată , strategiile didactice selectate cu multă măiestrie , realizarea conținutului științific se numără printre caracteristicile activităților la care am asistat .
Atmosfera de muncă este realizată prin îmbinarea armonioasă a activității frontale cu cea pe grupe și individuală asigurând un ritm alert de lucru impulsionat de introducerea jocurilor concurs un lucru deosebit pentru elevii aflați în ciclul achizițiilor fundamentale .
Propunătoarea dă dovadă de mult tact pedagogic folosind cu abilitate metode activ – participative cu care activizează elevii făcându-i să muncească în bună dispoziție .
Atât elevii cât și învățătoarea folosesc un limbaj adecvat fiecărei discipline. Se insistă pe explicarea corectă a cerințelor și înțelegerea acestora de către elevi , pe pronunția corectă și clară , pe îmbogățirea vocabularului cu noi cuvinte și trezirea interesului pentru lectură .
Un număr mare de obiective din cele propuse sunt realizate având ca susținere și folosirea auxiliarelor , a fișelor de muncă independentă , a gamei variate de material didactic care captează și menține atenția elevilor facilitând înțelegerea noilor cunoștințe .
Învățătoarea folosește diferite modalități de explicare a cuvintelor și expresiilor , insistă pe cunoașterea corectă a terminologiei matematice , alternează activitățile de observare și muncă directă cu cele de rezolvare a unor sarcini în mod independent , pe grupe sau în echipe .
Elevii lucrează cu drag fiind „ fluturași ” , „ ghiocei ” , etc , purtând ecusoane cu numele echipei .
Capacitățile de muncă intelectuală , independentă sunt stimulate prin multitudinea fișelor de lucru și a testelor de evaluare eliminând astfel plictiseală sau timpul mort din cadrul activităților , activitate sprijinită și de cerința de autoevaluare.
Elevii sunt tratați diferențiat , activitățile de instruire și strategiile didactice sunt adaptate la posibilitățile și capacitățile lor de lucru .
Sunt atenționați permanent , corectați , îndrumați asupra scrierii corecte , caligrafice și ortografice , li se amintește poziția corectă la scris , comportamentul adecvat în timpul orelor .

2. ACTIVITATEA EDUCATIVĂ ÎN ȘCOALĂ ȘI ÎN AFARA EI
Din discuțiile purtate cu doamna director și în urma verificării documentelor existente în portofoliul personal și portofoliile elevilor rezultă că doamna institutor a desfășurat o bogată activitate educativă atât în școală cât și în afara ei . A organizat serbări școlare cu ocazia diferitelor evenimente : „ Serbarea Crăciunului ” , „ Ziua Mamei ” , „ 1 Iunie ” ,
„ Sfârșitul anului școlar ” , activități extra- curriculare - „ Ziua școlii ” ,
„ 24 Ianuarie 1859 – Zi importantă pentru români ” , „ Eminescu la ceas aniversar ”.
Derulează mai multe proiecte de activități educative printre care „ Ziua păsărilor și a arborilor ” , „ Un mărțișor pentru literatura română – Ion Creangă ” ,
„ Eminescu la ceas aniversar ” , „ Săptămâna educației rutiere ” etc.
A desfășurat activități cu părinții cu o tematică diversificată , a dezbătut regulamentul de ordine interioară și regulile de prevenire a accidentelor atât cu părinții cât și cu elevii .

3. ACTIVITATEA DE PERFECȚIONARE , METODICĂ ȘI ȘTIINȚIFICĂ
Candidata este preocupată de noutățile impuse de reforma curriculară studiind materiale de planificare a activităților , participând cu interes la ședințele comisiei metodice a învățătorilor așa cum ne confirmă– responsabil al comisiei metodice a învățătorilor din comuna Bîrsănești , precum și la ședințele cercului pedagogic, unde a susținut referate pe diferite teme cum ar fi : „ Utilizarea orizontului local în realizarea curriculum-ului pentru învățământul primar „ ,
„ Blocaje în comunicarea didactică și modalități de depășire a acestora ” .
A urmat cursuri de formare continuă :
„ Consiliere și orientare ” în anul 2007
„ Pregătirea profesională a cadrelor didactice din mediul rural prin activități proprii desfășurate în școală – Proiecte pentru mediul rural ” în anul școlar 2007 – 2008 .
La activitățile de perfecționare a candidatei contribuie și colaborarea acesteia cu site – ul didactic.ro de unde se informează și unde publică materiale proprii benefice pentru buna desfășurare a procesului instructiv – educativ .

4. APRECIEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA DIDACTICĂ DIN CADRUL ȘCOLII ȘI COMUNITĂȚII LOCALE
Doamna director apreciază ca fiind foarte bună activitatea desfășurată de doamna învățătoare, atât în ceea ce privește desfășurarea procesului instructiv educativ , cu latura formativă și informativă , cât și desfășurarea activităților extracurriculare cu elevii și părinții acestora .
Este un cadru didactic bine pregătit profesional , o bună colegă , apreciată de colegi și de părinții elevilor .


5. CONCLUZII :
Prin activitățile proiectate și desfășurate , a dovedit reale calități pedagogice , mult interes pentru o evaluare obiectivă conform obiectivelor propuse .
Tactul pedagogic și-a spus cuvântul în modul de activizare a elevilor , în relațiile stabilite cu ei pe întreg parcursul activităților .
Îi recomand aceeași seriozitate , interes pentru activitatea de perfecționare , participări la sesiuni de referate științifice , la nivel național și internațional , antrenarea elevilor la mai multe concursuri școlare .
Pentru întreaga activitate îi acord calificativul F. B . ( FOARTE BINE ) .
Drept pentru care am încheiat prezentul raport scris .
avatar
Marta Panzaru

feminin
Numarul mesajelor : 16
Varsta : 49
Localizare : ONESTI
Data de inscriere : 19/03/2008

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

Sus

- Subiecte similare

 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum